10/08/2016

Kentsel Dönüşüm

kentsel dönüsüm

Kentsel Dönüşüm; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarında modern yaşamın gerektirdiği tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır.

Tuna Şehircilik olarak Kentsel Dönüşüm kapsamında Riskli Alan ya da Riskli Yapı Projelerinde;

– Mevcut durum analizinin oluşturulması,

– Hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerlemesi ile katılımcı değerlerinin belirlenmesi ve değerleme raporlarının düzenlenmesi,

– Alan kullanımına ilişkin alternatiflerinin belirlenerek, imar ve yapılaşma şartlarına göre “en etkin ve en verimli kullanım” önerisi,

– Hak sahipleri dağıtım değerlerinin tespiti ve raporlanması,

– Hak sahipleri ile yatırımcı arasında uzlaşma sağlanması ve protokol analizi,

– Ruhsat ve proje süreçleri yönetimi konularında hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul Fizibilite Raporu hakkında detaylı bilgi için https://imarsorgula.com/gayrimenkul-fizibilite-raporu/