10/08/2016

Şehir Planlama

Şehir planlama

Şehir Planlama;

Gayrimenkul İmar Durum Raporu hakkında detaylı bilgi için https://imarsorgula.com/imar-durum-raporu/

– Plan yapım ve onay sürecinin yönetimi

– Plan yapımı için gerekli arazi ve analitik çalışmaları

– İmar Planı Tadilatı(Değişikliği)

– Kentsel Tasarım Projeleri

– Nazım İmar Planları

– Uygulama İmar Planları

– Revizyon İmar Planları

– Koruma Amaçlı İmar Planları

– Mevzii Planlar

– İlave İmar Planları

– Ulaşım Etüd ve Planları

– Organize ve Küçük Sanayi Planları