Plan tadilatı

İmar Planı Tadilatı Nedir? İmar Planı Tadilatı Nasıl Yapılır?

İmar Planı Tadilatı (Değişikliği): Nazım veya Uygulama İmar Planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasında problem çıkan durumlarda; planın tümünün veya bir kısmının değiştirilmesi sonucu elde edilen plandır. İmar planı tadilat teklifini onaylayan merci yine o bölgedeki plan yapma yetkisine sahip olan idaredir. Tadilat teklifini kamu yararı söz konusu ise veya planın büyük bir bölümünde tadilat[…]