Plan tadilatı

İmar Planı Tadilatı Nedir? İmar Planı Tadilatı Nasıl Yapılır?

İmar Planı Tadilatı (Değişikliği): Nazım veya Uygulama İmar Planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasında problem çıkan durumlarda; planın tümünün veya bir kısmının değiştirilmesi sonucu elde edilen plandır. İmar planı tadilat teklifini onaylayan merci yine o bölgedeki plan yapma yetkisine sahip olan idaredir. Tadilat teklifini kamu yararı söz konusu ise veya planın büyük bir bölümünde tadilat[…]

ADA PARSEL NEDİR? PARSEL VE İMAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ada Parsel Nedir Ada Parsel; Ada: Dört tarafı cadde, sokak, meydan, yol, nehir gibi doğal ve yapay engellerle çevrilmiş parseller bütünlüğüne denir. Parsel: İmar yasalarına uygun ayrılıp sınırları belirlenmiş arazi olarak tanımlanmaktadır. Parsel sorgulamanızı  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından (parselsorgu.tkgm.gov.tr), e-devlet üzerinden veya www.imarsorgula.com adresinden yapabilirsiniz. TKGM Ada Parsel Sorgulama TKGM parsel[…]

İstanbul’da İmar Planı Süreci– TUNAHAN TOSUNOĞLU

İstanbul’da İmar Planı Süreci İmar Planı Süreci; İstanbul metropolünde Boğaziçi Ön Görünüm Alanı, Özel Proje Alanları, vb. alanların haricinde, genelde üst ölçekli planların (Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı) yapımı ve onayından sorumlu idare İBB’dir. Alt ölçekli planlar ise ilçe belediyeleri tarafından hazırlanmakta olup İBB tarafından onaylanmaktadır. Bazı durumlarda (ilçe belediyesinin zamanında planı hazırlayamaması, üst[…]

İmar Barışı Süreci Hakkında

İmar Barışı Süreci İmar barışı; İmara, ruhsata veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması işlemidir. Yani yasalara aykırı mevcut yapıların yasal hale getirme sürecidir diyebiliriz. 31.12.2017 tarihinden önce yapılan yasalara aykırı yapılar imar barışı kapsamına girmektedir. Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da[…]