Plan tadilatı

İmar Planı Tadilatı Nedir? İmar Planı Tadilatı Nasıl Yapılır?

İmar Planı Tadilatı (Değişikliği): Nazım veya Uygulama İmar Planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasında problem çıkan durumlarda; planın tümünün veya bir kısmının değiştirilmesi sonucu elde edilen plandır. İmar planı tadilat teklifini onaylayan merci yine o bölgedeki plan yapma yetkisine sahip olan idaredir. Tadilat teklifini kamu yararı söz konusu ise veya planın büyük bir bölümünde tadilat[…]

ADA PARSEL NEDİR? PARSEL VE İMAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ada Parsel Nedir Ada Parsel; Ada: Dört tarafı cadde, sokak, meydan, yol, nehir gibi doğal ve yapay engellerle çevrilmiş parseller bütünlüğüne denir. Parsel: İmar yasalarına uygun ayrılıp sınırları belirlenmiş arazi olarak tanımlanmaktadır. Parsel sorgulamanızı  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından (parselsorgu.tkgm.gov.tr), e-devlet üzerinden veya www.imarsorgula.com adresinden yapabilirsiniz. TKGM Ada Parsel Sorgulama TKGM parsel[…]