Plan tadilatı

İmar Planı Tadilatı Nedir? İmar Planı Tadilatı Nasıl Yapılır?

İmar Planı Tadilatı (Değişikliği): Nazım veya Uygulama İmar Planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasında problem çıkan durumlarda; planın tümünün veya bir kısmının değiştirilmesi sonucu elde edilen plandır. İmar planı tadilat teklifini onaylayan merci yine o bölgedeki plan yapma yetkisine sahip olan idaredir. Tadilat teklifini kamu yararı söz konusu ise veya planın büyük bir bölümünde tadilat[…]

İstanbul’da İmar Planı Süreci– TUNAHAN TOSUNOĞLU

İstanbul’da İmar Planı Süreci İmar Planı Süreci; İstanbul metropolünde Boğaziçi Ön Görünüm Alanı, Özel Proje Alanları, vb. alanların haricinde, genelde üst ölçekli planların (Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı) yapımı ve onayından sorumlu idare İBB’dir. Alt ölçekli planlar ise ilçe belediyeleri tarafından hazırlanmakta olup İBB tarafından onaylanmaktadır. Bazı durumlarda (ilçe belediyesinin zamanında planı hazırlayamaması, üst[…]