İstanbul’da İmar Planı Süreci– TUNAHAN TOSUNOĞLU

İstanbul’da İmar Planı Süreci İmar Planı Süreci; İstanbul metropolünde Boğaziçi Ön Görünüm Alanı, Özel Proje Alanları, vb. alanların haricinde, genelde üst ölçekli planların (Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı) yapımı ve onayından sorumlu idare İBB’dir. Alt ölçekli planlar ise ilçe belediyeleri tarafından hazırlanmakta olup İBB tarafından onaylanmaktadır. Bazı durumlarda (ilçe belediyesinin zamanında planı hazırlayamaması, üst[…]